Николай Петров    - Президент

Живко Александров -Секретар                                           

Живко Железов - Ковчежник

Йордан Недялков - Вицепрезидент

Ивайло Атанасов - Церемониал майстор

Георги Куртев  -  Електпрезидент

Симеон Симов   - Пастпрезидент

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.