Посещение на Д...

На 29.09.2014 Иларио Астинов ДГ 2482 се срещна с членовете на РК Варна. В срещата участваха представители на Ротаракт клуб Варна и Интеракт Варна. На срещата бяха обсъдени състоянието на клубовете и дейността им през ротарианската година.