Карин дом вече разполага с подпомагащи технологии с проследяване на погледа

20 юли 2017

Скъпи приятели,

Карин дом благодари за дарената от Ротари Клуб Варна  – иновативна подпомагаща технология – устройство за контрол с поглед и на Фондация АСИСТ, която предостави към него софтуер „Комуникатор 5“ за безвъзмездно ползване.

Дарението е един нов и съвременен подход, чрез който очакваме добри резултати за развитие на комуникативните умения на децата в Карин дом. По този начин се дава възможност и за вербализирането на желанията, нуждите и емоциите на деца с Церебрална Парализа, деца от аутистичен спектър, деца с комплексни нужди от подкрепа или с други състояния.
Подпомагащите технологии за контрол с поглед са предназначени да помогнат на хора с комуникативни затруднения да повишат своята независимост и качество на живот.

Това е една нова за България алтернативна система за комуникация, разработена на основата на PECS, с която специалистите на Карин дом имаха огромно желание да работят, защото позволява комуникация с деца, при които развитието на речта е много трудно и понякога и невъзможно.

Иновативната програма, която Карин дом ще включи в терапевтичната работа, дава възможност по забавен начин да се развиват комуникативните умения на децата, като с помощта на символни картинки могат да изразяват желанията си, да съставят изречения, да учат азбуката и цифрите. Програмата позволява да се пише, използвайки дори само поглед, което подкрепя обучителните дейности на деца с различни състояния. Също спомага за подобряване контрола на очите, качествата на внимание и концентрация и се повишава мотивацията за участие в обучителния процес.

Вече е възможно само с помощта на погледа да се използва компютър, да се пише и рисува, да се общува в интернет. Съвременното развитие на технологиите позволява на хора с двигателни затруднения да използват компютър чрез алтернативни способи – контрол с поглед, движения на главата и други. И най-важното – могат да общуват, да изразяват сами мислите и чувствата си.

В България подпомагащите технологии с проследяване на погледа са почти непознати. В момента Фондация АСИСТ е единствената организация, която предлага тази технология у нас. Като партньор на Карин дом, организацията подпомага усилията ни да предлагаме и този съвременен терапевтичен подход, чрез предоставянето на софтуер „Комуникатор-5“.
Подпомагащите технологии тепърва навлизат в работата на центровете, работещи с деца със специални нужди, училища и др., очакваме все повече специалисти да се обучат, за да бъде дадена възможност на всички деца да се изразяват и да развиват своя потенциал.

Благодарим на Ротари Клуб Варна, които направиха възможно Карин дом да разполага с тази съвременна технология и на Фондация АСИСТ за подкрепата и партньорството в това начинание!