Живко Железов – президент
Красимир Даскалов – елект-президент, секретар
Анна Ковачева – паст-президент