Отговорност на всеки ротарианец е да подготвя новите поколения – всички млади хора на възраст до 30 години – като усъвършенства житейските им умения, за да осигури по-добро бъдеще, признавайки в същото време разнородните им потребности. Желателно е всички клубове и дистрикти да предприемат проекти в подкрепа на фундаменталните потребности на Новите поколения: здравеопазване, човешки ценности, образование и развитие на личността. Структурните програми на РИ за Новите поколения са: Интеракт, Ротаракт, Награди за млади ротариански лидери и Ротариански младежки обмен.

Месец септември е определен за “Месец на Новите поколения”, за да се насочи вниманието към всички ротариански дейности, които подкрепят развитие на младите хора на възраст до 30 години.