Проектът за превенция на детско очно зрение за 2023 година приключи успешно.Посетени бяха 5 детски градини, прегледани бяха над 330 деца. Благодарим на всички приятели, които взеха участие.