Интеракт клубовете се организират, за да се даде възможност на младите хора да работят в едно световно сдружение, посветено на общественополезната дейност и международно разбирателството. В Интеракт клубовете могат да членуват ученици на възраст между 12 и 18 години.