Ротари клуб Ва...

На редовната среща на РК Варна на 23.10.2017 г. се състоя церемонията по приемането на Анна Ковачева редовен член на клуба. Анна Ковачева е юрист и е председател на РС на КНСБ Варна. Спонсор на новия член е президента Георги […]