Ротари клуб Варна е създаден през 1935 г. и е възстановен на 10.06.1993 г. Клуб спонсор е РК Кавала. През септември 2010 г. отбелязахме 75-тата годишнина на ротарианското движение в град Варна.

Pages from Rotary BG May 2017-LS_Page_1Pages from Rotary BG May 2017-LS_Page_2

 

 

Паст президенти

Боян Абаджиев 1935

Николай Тодоров 1935

Иван Войнов 1993/94

Недялко Неделчев 1994/95

Николай Божилов 1995/96

Красен Киряков 1996/97

д-р Борис Корновски 1997/98

Валентин Йосифов 1998/99

Александър Димитров 1999/00

Наско Рафайлов 2000/01

Владимир Викторов 2001/02

Георги Лечев 2002/03

Огнян Спасов 2003/04

Христо Рачев 2004/05

Милчо Милчев 2005/06

Ламбрин Сотиров 2006/07

 Красимир Даскалов 2007/08

Илия Николаев 2008/09

Пламен Павлов 2009/10

Нелко Начев 2010/2011

Константин Дараданов 2011/2012

Владимир Тонев 2012/2013

Милчо Близнаков 2013/2014

Драгомир Дракулов 2014/2015

Симеон Симов 2015/2016

Николай Петров 2016/2017

Георги Куртев 2017/18

Христо Рачев- Титко 2018/19

Михаил Михайлов 2019/20

Стелиан Георгиев 2020/21

Паст секретари

Рачо Коссов 1935

Марин Йорданов 1993/94

Красен Кралев 1994/95

Георги Колев 1995/96

Христо Рачев 1996/97

Валентин Йосифов 1997/98

Стефан Вълков 1998/99

Петър Тухчиев 1999/00

Марин Йорданов 2000/01

Михаил Савов 2001/02

Огнян Спасов 2002/03

Ламбрин Сотиров 2003/04

Боян Крайчев 2004/05

Димитър Ценков 2005/06

Стоян Николов 2006/07

Еню  Чакъров 2007/08

Георги Куртев 2008/09

Ивайло Нелковски 2009/10

Веселин Бойчев 2010/2011

Милчо Близнаков 2011/2012

Симеон Симов 2012/2013

Симеон Симов 2013/2014

Николай Петров 2014/2015

Йордан Недялков 2015/2016

Живко Александров 2016/2017

Михаил Михайлов 2017/18

Стелиан Георгиев 2019/20

Силвия Щумпф  2020/21