Младежкият обмен е структурирана програма на РИ, която предоставя на младежи на възраст между 15 и 19 години възможност да посетят с туристическа или образователна цел друга страна, различна от тяхната собствена. Съществуват три вида Младежки обмен:

  • Дългосрочните обмени разрешават на учащите да се обучават през една цяла академична година.
  • Краткосрочните обмени дават възможност на учащите да посетят друга страна за няколко седмици.
  • Обмените на Нови поколения позволяват на млади пълнолетни хора на възраст между 18 и 25 години да посетят или да се обучават в друга държава за период от максимум три месеца.