Предназначението на програмата Ротаракт е да дава възможност на младите мъже и жени да разширят своите познания и умения, което ще им помогне в тяхното лично развитие, да се занимаят с физическите и социални нужди на мястото, където живеят и да помогнат за установяването на по-добри взаимоотношения между всички хора по света
посредством изграждането на мрежа от приятели и дейности, служещи на обществото. 
Ротаракт клубовете се състоят от пълнолетни млади хора на възраст между 18 и 30 години включително, които живеят, работят или учат в близост до спонсориращия ги Ротари клуб. 

Световна седмица на Ротаракт
Бордът на директорите на РИ насърчава Ротари и Ротаракт клубовете да отбелязват седмицата (от понеделник до неделя), включваща 13 март, като “Световна седмица на Ротаракт”, през която Ротари и Ротаракт клубовете по света да се обединят около обща дейност от международен мащаб и видимост, определена от Президента.

Президент

Нина Еленкова
Email:nina_elenkova@abv.bg

Членoве на борда

  1. Име: Нина Еленкова
    Email: 
  2. Име: Милвана Стоянова
    Email: 
  3. Име: Анатоли Ганчев
    Email: 
  4. Име: Пламен Кирилов