Членовете на Ротари клуб Варна инициират и участват при реализирането на проекти за подкрепа развитието на младите хора, образованието, здравеопазването и местните общности.

С подкрепата на клубове от Съединените щати и Германия реализирахме проект по глабален грант на Фондация Ротари за проектиране и изгражнане на асаньор в ОУ „Димчо Дебелянов“, гр. Варна. Съоръжението предоставя достъпна среда за обучение на деца със специални двигателни потребности.

Заедно с приятелски клубове от дистрикта дарихме учебни пособия и компютърна техника на училището за незрящи деца и дома за деца и юноши в гр. Варна.

Доставихме и дарихме монитори, апаратура и консумативи за болници в града. Съдействаме и участваме при провеждането на прегледи в детски градини.

Организираме благотворителни спортни събития за ротарианци и подкрепяме спортни събития за деца. Набраните средства на ежегодния благотворителен тенис турнир се използват за провеждане на обучение на деца. Предоставяме средства за организиране и награди за турнирът по шах за деца „Морско конче“.