Archive for март, 2014

Успешна номинация за ДГ 2016-2017

Номинация за ДГ 2016-2017

Информация от Валентин Стоянов, ДГ 2013-2014, Д2482
02 март 2014, 19:00 ч

До президентите и секретарите на
Ротари клубовете от Дистрикт 2482
България

Уважаеми приятели!

На основание т.13.020.6 от Процедурният наръчник на Ротари, Ви уведомявам за решението на Номинационния комитет от 27.02.2014 г., с което определя за ДГН за 2016/17 година ротарианеца Наско Рафайлов от РК-Варна.

Съгласно т. 13.020.08, клубовете имат право да издигнатконкурентен кандидат на този, предложен от Номинационният комитет. Моля клубовете, желаещи да сторят това, в срок до 19:00 часа на 16.03.2014 да изпратят до мен писменно или по e-мail предложението си за конкурентен кандидат, като той може да бъде само един от вече предложените на Номинационният комитет преди неговото заседание. Решението за издигане на предложение за конкурентент кандидат трябва да е взето на редовна сбирка на клуба и да е надлежно протоколирано.

 

02.03.2014 г.                                                          

Ваш в Ротари,

Валентин Стоянов,
ДГ 2013/14
РК Стара Загора