Archive for декември, 2014

Избор на номини президент и нов борд

На 15.12.2014 се проведоха избори за номини президент и борд на клуба за 2015-16 г. За номини президент беше избран Николай Петров.