Archive for април, 2016

Тенис турнир на РК Варна

Уважаеми приятели,
           
            От името на Ротари клуб Варна ви каним да участвате в тенис турнир с международно участие за наградите на Ротари клуб Варнa на 7 и 8 май 2015 г. (събота и неделя), на кортовете на тенис клуб „Черно море – Елит“, намиращи се в Морската градина на град Варна.
            Могат да участват всички членове на Ротари, Ротаракт и Инър уил клубовете, не само в България, но и в чужбина. Турнирът ще бъде оповестен и чрез мрежата на ITFR. Състезанието ще се проведе поединично и на двойки, при разпределение и регламент съобразени с  изискванията и практиката на ITFR  (International TennisFellowship на ротарианците) www.itfr.orgТаксата за участие в турнира е 20 евро/40 лв на участник
           

            Ще се приложат следните групи:
– Мъже до 50 г. поединично
– Мъже над 50г. поединично
– Жени поединично
– Мъже, жени и смесени двойки
            Според броя на участниците ще се формират 1-2 квалификационни групи и съответните финали за всяка група. Така ще има равен брой изиграни мачове в квалификационните групи за всеки участник.
            Предварителна програма:
            6 май
14:00-19:00 – Пристигане, настаняване
 7 май
10:00-12:00 – Регистрация            
            12:00-19:00 – Квалификации
20:00-23:00 – Гала вечеря (60лева)   
            8 май
09:00-13:00 – Финали, награждаване, барбекю на кортовете
           
            За участниците ще бъде осигурено настаняване в хотели с преференциални цени и възможност за паркиране, както следва:
            – Гранд хотел „Суис-Белхотел Варна“ (бивш гранд хотел „Димят“ 5*) на 300м от тенис кортовете с  цени вкл.закуска: ед./дв.стая  95 /105лв. (основен хотел) www.swiss-belhotel.com
            – Гранд хотел „Галерия Графити“ 5* на 800м от кортовете с цени вкл.закуска: ед./дв.стая от 74/81 евро,www.graffithotel.com
            
            Връзки до летище Варна на 06.05.2016 има през летище София (излитащи 07.10/19.40/23.30), през летище Виена Швекат (излитащ 10.00), през летище Истанбул Ататюрк (излитащ 12.20). Приятелите ще бъдат посрещнати на летището при предварителна информация за полета. Стойността на такси летище-хотел е около 15 лв.
            Допълнително ще бъдете своевременно информирани за всички подробности около организацията на турнира,  като ви молим да запазите в календара си датите 7-8.05.2016 г.  
           
            С приятелски поздрави,
            Константин Дараданов
            Паст Президент на РК Варна 2011-12
            Моб. :+359 888 568278
           k.daradanov@denebinvest.com 
            Георги Лечев
            Паст Президент на РК Варна 2002-03 
            Моб,: +359 887 443688
            glechev@interlogistica.bg
 

Rotary Tennis Tournament 
with International Participants
Varna  07-08.05.2016
           
          TO
          ALL ROTARIANS, ROTARACTORS AND INNER WHEEL CLUBS 
                 
       Message Nr 1
       
       Dear Friends,
           
          On behalf of Rotary Club Varna we kindly invite you to participate in our Tennis Tournament with International participants for the Cup of Rotary Club Varna on 7 and 8 May 2015 (Sat/Sun), at the courts of Tennis Club „Cherno more – Elit“, situated in Varna Sea Garden.
          Participants can be  all members of Rotary, Rotaract and Inner wheel Clubs from Bulgaria and abroad. The tournament shall announced via the ITFR network as well. There will be singles and doubles following requirements and the good practise of ITFR www.itfr.orgThe participation fee shall be 20 eur/40 bgn per participant.
                       

          The following groups will be applied:
– Men up go 50 years singles
– Men above 50 years singles
– Women singles
– Men, women and mixed doubles
Depending on the number of participants we shall probably make 1 or 2  qualification groups and respective finals for each scheme. Thus we shall have equal plays for all participants.
          The preliminary programme is:
          6 May
14:00-19:00 – Arrivals, check-ins
7 May 
          10:00-12:00 – Registration
12:00-19:00 – Qualifications
20:00-23:00 – Gala Dinner (60 Bgn)
          8 May
09:00-13:00 – Finals, rewards, BBQ
          Accommodation is arranged in hotels with preferential prices and parking possibility as follows:
          – Grand Hotel „Swiss-Belhotel Varna“ (former Grand Hotel Dimyat 5*), 300m away from the tennis courts, Prices BB single/double:  95 /105 Bgn, (main hotel) www.swiss-belhotel.com
          – Grand Hotel Galleria Graffiti 5*, 800m away from the tennis courts, Prices BB single/double: 74/81 eur),www.graffithotel.com
           
          Flight connections to Varna Airport  on 06.05.2016 are via: (1) Sofia Airport (departing 07.10/19.40/23.30), (2) Vienna Airport (departing 10.00), Istanbul Atatyurk Airport (departing 12.20). The participants can be met at Varna Airport provided that we have preliminary flight information. Taxi cost Airport-Hotels is about 15 bgn.
         
         You shall be duly informed about all details of the tournament organization. Meanwhile we would like to ask you to reserve in your calendar the dates 07-08.05.2016.   
         
         Yours in Rotary,
         Konstantin Daradanov
         Past President of RC Varna 2011-12
         Mob. :+359 888 568278
         k.daradanov@denebinvest.com 
        
         Georgi Lechev
         Past President of RC Varna 2002-03

         Mob. :+359 887 443688
         glechev@interlogistica.bg