Archive for август, 2016

Наши приятели бяха удостоени с високи отличия

На днешната 10-а сесия на Общинския съвет на Варна за почетни граждани бяха обявени художникът и педагог Радко Мурзов, специалистът по инженерна инфраструктура Димчо Димов, компютърният експерт Артур Кордон (за постиженията му в областта на астрономията) и диригентът и музикален педагог маестро Борислав Иванов за приноса му в развитието на оперното изкуство.

С почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен ще бъдат удостоени Екатерина Чешмеджиева – балет майстор, Ламбрин Сотиров – издател и читалищен деец, Свилен Стоянов – актьор и театрален педагог, Росен Донев – фотограф и Арсений Арсов – тенор. Наградите ще бъдат връчени на празника на Варна – 15 август.