Archive for декември, 2016

Избор на номини президент и борд на клуба

На 12.12.2016 РК Варна избра за номини президент приятеля Христо Рачев (Титко).  По предложение на Георги Куртев (елект президент) за членове на борда за ротарианската 2017-18 година бяха избрани Петко Петков (секретар), Михаил Михайлов (церемониал майстор), Живко Железов (ковчежник) и Христо Рачев (вицепрезидент).Честито!