Archive for септември, 2017

Среща с кмета на район Приморски г-жа Петя Проданова

Гост на редовната среща на клуба на 11.09.2017 беше г-жа Петя Проданова – кмет на район Приморски. В своето експозе,тя сподели проблемите и решенията, които предлага районната и общинска администрация за развитието на района. Приятелите изразиха готовност да съдействат с експертен опит и подкрепа за дейността на районната администрация.

Среща с ДГ доц. Емил Коцев

 На 4-ти Септември 2017 г. Дистрикт Гуверньор Емил Коцев посети Ротари клуб Варна, на клубната им среща в Суис Белхотел „Димят“ Варна, придружена от АДГ за Зона 15 Любомир Господинов.  
    Първо се проведе среща с Бордовете на Интеракт и Ротаракт клубове Варна, на която Гуверньора беше информиран от Президентите на двата клуба за дейността им. Той се запозна с броя на членовете им, с проектите които са реализирали и кои от тях правят ежегодно, както и с това дали се подпомагат от ротарианците в РК Варна. След като получи утвърдителен отговор ДГ Емил Коцев връчи значки с темата на тази ротарианска година на членовете на бордовете на Ротаракт и Интеракт клубове Варна. 
     Проведе се и кратка среща с Борда на РК Варна, на която Президентът на клуба Георги Куртев запозна Гуверньора с дейността на клуба, разказа за проектите които са извършени и са в ход в момента, сподели че в клуба в момента членуват 39 ротарианци и представи накратко целите на клуба през тази ротарианска година.
     В 18,30 часа със звука на камбаната, химна на република България, химна на Ротари и ротарианската молитва бе открита официалната среща на Дистрикт Гуверньор Емил Коцев с РК Варна на която присъстваха над 25 от членовете на клуба.
     ДГ направи кратко изложение в което запозна присъстващите с информация за  президента на Ротари Интернешънъл през 2017/2018 година Ян Райзли, сподели биографични данни за себе си и за семейството си и призова всички да правим разликата през годината, което е и темата на тази ротарианска година, като посочи и как е била транслирана темата на български. Изложи накратко и целите на българския Дистрикт 2482 през ротарианската година, като наблегна специално на личната си ангажираниост и готовност за подпомагане и решаване на всички проблеми на клубовете за които те биха се нуждаели от помощ от Дистрикт-а. Емил Коцев благодари за добрата работа на ротарианците от РК Варна през годините и ги призова не само да даряват пари на Фондация Ротари, което те правят редовно през годините, но и да обмислят и да реализират голям проект на клуба за който да ползват средства от фондацията, като напомни, че 50 % от всички дарени средста  след 3 години се връщат обратно в Дистрикт-а за реализирането на Дистриктни и Глобални грандове.
     След изложението на ДГ се състоя дискусия за състоянието и развитието на Ротари клубовете в Дистрикт 2482 България, в която бяха зададени въпроси от ПП Константин Дараданов – за финансовите отчети на Дистрикт 2482, който в момента не отговарят напълно на изискванията на българското законодателство, Христо Рачев – Елект президент, който коментира проблемите пред клуба през изминалите години, от ПП Красимир Даскалов , който повдигна въпроса за нуждата от проява от страна на Дистриктните ръководства на по-голямо внимание към работата на Варненската ротарианска общност и по-голямото й подпомагане в бъдеще, като втората по-големина ротарианска общност в страната след тази в София.
     ДГ Емил Коцев отговори изчерпателно на всички въпроси, като се ангажира лично с решаването на повдигнатите въпроси, като още веднъж изтъкна, че е лично на разположение и ще съдейства всячески за решаването им.  
     Накрая на срещата ДГ Емил Коцев връчи на президента на клуба Георги Куртев ротарианска вратовръзка с темата на годината и флагче на Дистрикт 2482, а на всички членове на Борда на РК Варна  значки с темата на ротарианската година  и им пожела успешна работа през Ротарианска година 2017-2018 г., и то така  да правят разликата , че клуба да работи още по-качествено и всеотдайно.                    
    След това със звука на камбаната  официалната част на срещата бе закрита и  вечерта продължи в приятелска атмосфера. 

АДГ Л.Господинов