Archive for декември, 2017

Национален исторически конкурс

Национален исторически конкурс “180 години от рождението на Васил Левски –  180 години безсмъртие”pokana

Избор на електпрезидент и борд за 2018-2019 г. и прием на нов член

На редовната сбирка на РК Варна на 04.12.2017 г. се проведе избор за електпрезидент и борд на клуба за ротарианската 2018-2017 г.  За елект президент 2019-2020г., беше избран приятелят Михаил Михайлов и Борд за ротарианската 2018-2019г. в състав:

 Секретар: Деан Тодоров
Вицепрезидент: Михаил Михайлов
Касиер: Петко Петков
Церемониалмайстор: Стелиан Георгиев
Паст Президент: Георги Куртев

За член на клуба беше приета Силвия Щумпф.